Det är lätt tro RUT:s glans falnat mot bakgrund av diskussionen om avdrag för läxhjälp (när skolan inte klarar sitt ansvar) och privat bartender hemma. Men icke…

Nu kommer åter argument om att RUT gynnar hårt trängda småbarnsföräldrar och RUT ser till att svarta jobb blir vita. Detta är dock nu som tidigare helt fel!

Det är bara 9 procent av dem som nu t ex städar vitt med RUT-avdrag som tidigare arbetade svart. (Källa finns här nedan). Och titta på diagrammet såär det väldigt uppenbart vilken samhällsgrupp som har använder RUT mest.

Finns det inte bättre sätt att använda skattepengar? Skola? Vård? Omsorg?

http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:556163

RUT