Centerns utspel om fri invandring till Sverige väcker en rad frågor. Principiellt är det en tjusig tanke förstås, men lyssnar man lite mer noga till vad centerns Per Ankersjö säger kryper mer tveksamma motiv fram. Det är dock motiv som känns igen från Annie Lööfs  husgud Ayan Rand, dvs sänka lönerna och släpp arbetsmarknaden helt fri, alltså helt vild kubbning om jobb som definitivt inte räcker åt alla.

Fri invandring fungerar bara om de som kommer hit får klara sig bäst de kan – vilket Centern verka tycka – tills de förmår betala för sig. Att på så vis skapa ett Fattigsverige utanför det ordnade samhället är inte ansvarsfullt.

Håkan Johansson