Vi sitter som bekant med majoriteten i Nyköpings kommun och för första gången finns ett kommunalråd från Vänsterpartiet. Men med det positiva följer att vi måste bli fler. Det finns numera massor av uppdrag och alltför många sitter på för många poster.
Kontakta gärna oss om du vill veta mer!

Sekr Håkan Johansson, 070-5228165

Mail: [email protected]