Conny Jakobsson stolt fanbärare.

Glada V:ister nästan framme. Vi ser bl a Ingrid Sjölander och Håkan Johansson.

I år blev det ett extra stort 1 Maj för Vänsterpartiet i Nyköping. Dels det traditionella firandet med stark politisk prägel som det ska vara, dels ett allmänt öppet möte på Folkhögskolan på kvällen där V:s talare Maria Hagberg, expert på hedersrelaterat våld och just nu boende i Irak för arbete i dessa frågor, föreläste om orsaker, verkan och vad vi kan göra för att hjälpa de utsatta.

På så sätt blev 1 Maj inspirerande på fler sätt än vanligt! Och så sken ju solen 😉