Vänsterpartiet Nyköping uppmärksammar Kvinnodagen med besök hos Sörmlandskustens Räddningstjänst där man mycket aktivt arbetar med frågor om jämställdhet. Fyra av 20 brandmän är kvinnor och ser man till kommuner med heltidsbemanning är det få som matchar det!