Partiets budgetförslag!

Med Vänsterpartiets budgetförslag skapas 125 000 nya jobb och utbildningsplatser. Budgeten innehåller stora satsningar på flera områden, bland annat fler anställda i äldreomsorgen, 25 000 lärlingstjänster istället för sänkt krogmoms och byggande av 20 000 hyresrätter om året. Vänsterpartiet gör miljardinvesteringar i gröna jobb, hållbar utveckling av den svenska industrin och en kraftigt utökad järnvägskapacitet.

– Det här är en budget för fler och bättre jobb men också förökad jämställdhet. Förslaget stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden och utjämnar löneskillnader, säger Ulla Andersson.

http://www.vansterpartiet.se/images/stories/bilagor/v-budget2012-sammanfattning.pdf

Du gillar kanske också...