Rossana Dimarca har en utmärkt debattartikel om skolan i Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article13067767.ab

Den utmynnar i nedanstående tydliga förslag:

Vänsterpartiet har tre konkreta politiska förslag på hur vi ska garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster:

1. Stoppa vinstuttagen i friskolorna. En skola ska drivas av lust till lärande, inte lust till pengar.

2. Begränsa antalet skolor som en huvudman får driva. Skolan är ingen storindustri.

3. Inför hårdare regler för vem som får starta en friskola. Vi har sett alltför många exempel på inkompetenta och till och med brottsliga ägare.