Det är populärt att hylla frisklorna. Här är lite kalla fakta:

http://obiz.idg.se/2.18979/1.383925/kommunala-skolan-vinnare-i-undersokning