Här är förslaget som det klubbades på medlemsmötet 17 nov.