Så här ett par dagar efter valet så är det med en viss besvikelse man kan tolka vårt valresultat. EU är kanske inte det mest intressanta på den politiska dagordningen för våra väljare. Ett lågt valdeltagande i Sverige och övriga Europa ifrågasätter även EU:s legitimitet.

Snabbt dagen efter valet så fick vi gruppledare för (V) i landets kommuner ut en enkät från TV 4, frågan man ställde var hur du tolkar valresultatet och Lars Ohlys ansvar som partiledare. Det är ju väldigt svårt att efter så kort tid tolka valresultatet, men, jag är övertygad om att vi misslyckades i att mobilisera våra väljare att överhuvudtaget gå och rösta. Vi är starka bland ungdomar och invandrargrupper.

 Ungdomsrösterna har vi i stor del tappat till Piratpartiet och FI och invandrar rösterna har vi tappat för att de generellt sett är positiva till EU. Partiet har ej centralt tillräckligt prioriterat valet, ett exempel är att vi inte har haft några pengar avsatta för annonsering i massmedia. "Våra" frågor har i valrörelsen ej diskuterats, jämställdhet, solidarietet och human flyktingpolitik är väl inget som har stått högst i den politiska debatten. De frågor som har varit på folks läppar är miljöfrågor, integritetsfrågor och arbete och här har vi inte varit tillräckligt offensiva.

Kravet på ett uträde ur EU känns enligt mig också förlegat, det har varit svårt att som demokrat motivera varför man inte skulle verka i EU. Visst har EU offantliga brister när det gäller de demokratiska frågorna. Men det motiverar inte ett uträde. Den frågan är utraderad och är inte aktuell inom överskådlig tid. Vi har även i denna valrörelse varit alltför fokuserad på uträdesfrågan och den har inte alls tydligen varit prioriterad av våra väljare.

Låt oss istället fokusera på de oerhört viktiga frågorna som vi vill driva i EU. Miljöfrågorna, arbetslösheten, jämställdheten mm. mm. De frågorna är alltför viktiga för att utelämnas av oss!

Nu är jag jävligt sugen på nästa val….

Nicklas Franzèn