Östen Eriksson (KD), slår sig för bröstet och skryter om att de minsann fick igång debatten om fortsatt kärnkraft (SN 9/2). Men han glömmer att tala om de miljöproblem som följer i spåren.

Brytning av uran är ur miljösynpunkt bland det smutsigaste man kan göra. Naturen runt ett brytfält förstörs, arbetarna drabbas mycket oftare av relaterad cancer. Slutförvaret efter användningen fordrar bergrum som ska förslutas och vara förslutna i hundratusental år.
Vi har genom en folkomröstning beslutat att lägga ner vårt kärnkraftprogram. Detta har redan försenats av olika anledningar så det verkar som om våra nuvarande styrande politiker kommer att bortse från resultatet av denna omröstning.
Gå inte in i denna fälla, kärnkraften har ingen framtid. Satsa samma belopp på den förnybara energin istället, då kan vi lämna vårt energikrävande samhälle till våra barn och barnbarn med gott samvete

Staffan Folke