Sverige har blivit ett land där cancersjuka, småbarnsföräldrar och långtidsarbetslösa får betala skattesänkningar. Regeringen tycker att det ska löna sig att vara en högavlönad och frisk man utan barn. Peder Wachtmeister och Walburga Habsburg Douglas menar i SN (31/10-08) att denna politik ska lugna sörmlänningarna nu när lågkonjunkturen är ett faktum.

 Enligt Konjunkturinstitutet kommer Sverige att förlora 100 000 jobb de närmaste två åren och arbetslösheten beräknas stiga till 8 procent. Riksgäldskontorets prognoser visar att statens överskott på 148 miljarder kr 2008, förvandlas till ett underskott på 23 miljarder kr 2009. Regeringen har sänkt statsbidragen och i Sörmland är vårdköerna längst i landet. Kom ihåg att moderaterna har styrt vårt landsting de senaste 4,5 åren till sommaren i år.
Det är ett faktum att regeringen har försuttit chansen att förvalta de senaste årens högkonjunktur och att den så kallade jobbpolitiken har misslyckats. De växande klyftorna kommer tvärtom att förvärra lågkonjunkturen.

Enligt analyser från riksdagens utredningstjänst får topp tio procent av befolkningen med högst inkomst 30 procent av regeringens samlade politik 2009. Samtidigt har antalet fattiga ökat med 146 000 personer under Reinfeldts två första år vid makten. Inkomstskillnaderna ökar mellan kvinnor och män och fattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar har fördubblats. Sverige har inte råd med en så ansvarslös politik!
Regeringen bekämpar de arbetslösa – istället för att bekämpa arbetslösheten. Regeringen tror att människor blir friskare av fattigdom. Försämringarna av trygghetssystemen riskerar att få fullt genomslag i en kommande lågkonjunktur. En arbetslös Volvoarbetare och en sjukskriven förskolelärare förlorar tusentals kronor varje månad med regeringens politik.

För att möta den vikande konjunkturen krävs mer ­politik. Det krävs investeringar i snabbtåg, miljöteknik, välfärden för att förhindra fler varsel, det krävs en trygg arbetslöshetsförsäkring. ­Vänsterpartiet avvisar orättvisa skattesänkningar och vill i stället skapa 40 000 nya folknära jobb i välfärden där behoven är som störst.

Elina Linna (v)
riksdagsledamot