Inför kongressen behöver partiet frivilliga som kan arbeta som funktionärer. Inget arvode utgår och resekostnaden står vår partiförening för. Övernattning kan ordnas hemma hos partikamrater.
Du får vara med på festen på lördag.

Det finns olika områden man kan önska sig att arbeta med

Logistikgruppen: Ansvarar för bemanning av kongressbyrån, tryckeri, utdelare och vakter.

Internationella och nationella gäster: Program, organisation, tolkhjälp, besök under kongressen, etc

Kulturgruppen: Kulturaktiviteter under kongressen, kongressöppningsceremoni, kongressfesten, etc.

Utsmyckning, mottagningsgrupp: Ansvarar för välkomnande av resenärer vid ankomst till Norrköping, program för veteraner och speciellt inbjudna gäster, utsmyckning av kongresslokalerna, etc.

Grupp för utåtriktade aktiviteter: Ansvarar för program utanför kongressförhandlingar, korta seminarier, appelmöten, etc.

Är du intresserad?

Kontakta Staffan Folke på tel. 0155-21 02 50 eller 0701-30 02 50 eller maila mig på [email protected]

STÄLL UPP OCH FÅ EN ROLIG HELG