På Eskilstuna Kurirens debattsida, den 11 januari, försvarar det
moderata landstingsrådet Lotta Finstorp borgerlighetens agerande i samband med valförlusten 2006 i Sörmland, när två vänsterpartister lockades över för att säkra ett fortsatt moderatstyre av landstinget.
De borgerliga partiernas hantering av frågan har utsatts för massiv kritik eftersom den satte valutslaget ur spel.

 Fintorps artikel är full av överdrifter och grova övertramp, och vi kan bara dra en slutsats: hon gör det för att flytta fokus från den styrande majoritetens egna misslyckanden och oförmåga att leda landstinget.

Vad har då hänt? Efter det att rösterna hade räknats efter valet 2006 stod det i Sörmland klart att socialdemokraterna och vänsterpartiet fått väljarnas förtroende att bilda en ny landstingsmajoritet. I det läget väljer Ann Berglund och Marco Venegas att svika väljarna och gå över till den borgerliga sidan. Att göra så är fel. Det är ingen kritik mot dem som personer, bara ett konstaterande att väljarnas utslag borde avgöra vem som får majoritet i landstinget. Det skriver nog de flesta under på. När två moderater i Sundbyberg valde att hoppa över till socialdemokraterna ropade ledande moderater på en ändring av grundlagen. I Sörmland gäller uppenbarligen andra regler.
Nog om detta.

Med sin artikel missar Lotta Finstorp det som det egentligen handlar om; vilken moral ska gälla mellan de politiska partierna? För oss socialdemokrater och vänsterpartister är det självklart att man inte, direkt efter att man förlorat valet, sätter sig ned med två ledamöter från den andra sidan och förhandlar för att man ska behålla makten.

För oss är det självklart att det är med andra politiska partier som man ska förhandla om ett politiskt samarbete, inte enskilda partimedlemmar som saknar det egna partiets stöd. Det har varit en oskriven regel mellan de politiska partierna, från höger till vänster. Just nu är vi, av förklarliga skäl, osäkra på om den regeln kommer att gälla efter nästa val 2010. Det skulle vi vilja ha besked om från Lotta Finstorp – hur vill du ha det efter nästa val? Ska det vara fritt fram för politiska partier att efter valet förhandla med
och locka över enskilda ledamöter från det andra blocket? Det svar vi får av Finstorp, som företrädare för den moderatledda majoriteten, förutsätter vi att även de övriga partierna i majoriteten står bakom. Om inte, önskar vi ett särskilt svar från dessa partier.

Vi har ett besked till Finstorp och det är: För socialdemokraterna  och vänsterpartiet gäller den oskrivna regeln; vi förhandlar med partier och inte enskilda. Detta av respekt för väljarna. Och om vi förlorar nästa val kommer vi givetvis att acceptera väljarnas vilja.
För oss är inte makten det viktigaste, utan att vi upprätthåller de demokratiska spelreglerna, som vi gemensamt bestämt, och som är djupt förankrade i samhället.

Jörgen Danielsson (s), Åsa Kullgren (s) & Peter Linnstrand (v)