Under 2008 kommer en stor del av kommunens verksamhet att hamna i privata händer. Äldre och handikappnämnden har beslutat att hälften av hemtjänsten ska privatiseras.

  

Det är inte av ekonomiska skäl, kostnaden kommer att bli densamma. Skälet enligt Ann-Marie Wigertz, nämndordföranden, är att kvaliteten kommer att höjas, dvs kommunens egen verksamhet är dålig.

Detta är ett allvarligt angrepp på kommunens personal och tilliten till den politiska ledningen kommer naturligtvis inte att öka. Att påstå att kvalitén blir högre bara för att den utförs av ett privat företag är ju naturligtvis bara nonsens. Det finns inga belägg för detta påstående. Privatiseringen av kommunal verksamhet borgar inte för bättre resultat.

Ett tydligt och bra exempel är Trondheim i Norge. Där hade en stor del av verksamheten lagts ut på entreprenörer och servicen blev i allmänhet sämre till en högre kostnad.

När den nya politiska majoriteten (vänsterblocket) började ta tillbaka verksamheten visade det sig att servicen ökade och utfördes till ett lägre pris.

Tyvärr måste vi ha den nuvarande majoriteten till 2010 om inte miljöpartisterna tar sitt förnuft till fånga vilket nog är en förhoppning som vi inte ska förvänta oss i första taget.

Staffan Folke (v)