Nyköpings kommun har inrättat en demokratiberedning för att bevaka demokratifrågorna och förbättra och utveckla den lokala demokratin. Beredningen ska fokusera på att ta till sig kunskap och information och sprida denna internt i kommunen i syfte att förbättra och utveckla den lokala demokratin.

I uppgifterna ingår också att på bred front
arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. ­Dagligen tas dessa frågor
också upp i våra skolor och i andra sammanhang där det är möjligt att
arbeta med förebyggande information och kunskapsspridning.
Ungdomsfullmäktige har dessa frågor högt på dagordningen.
Demokratiberedningen,
som haft sitt första möte i slutet av oktober, arbetar med hantering av
rasistiska och främlingsfientliga organisationer, till höger och
vänster på den politiska skalan. Beredningen har i dessa frågor en
samsyn över partigränserna.
Vi tar avstånd från alla strömningar i
samhället vad gäller ­rasism och främlingsfientlighet. En långsiktig
strategi för hur Nyköpings kommun ska arbeta med dessa frågor kommer
att tas fram.
Adéle Bergentoft (m)
sammankallande
Ulla-Karin Skoghag (fp)
Torbjörn Olsson (c)
Magdalena Fors (kd)
Lena Stammel (mp)
Saga-Britt Landelius (s)
Staffan Folke (v)
Demokratiberedningen
i Nyköpings kommun