Nyköpingshem vill höja hyrorna med närmare 6 procent efter nyår. Det innebär 265 kronor högre hyra för en genomsnittlig lägenhet på 70 kvadratmeter.

Men vissa hyresgäster får räkna med högre hyreshöjningar än andra.

Lägenheter med ett hyggligt centralt läge och modern standard kan få
någon tiondels procent större höjning, säger Christer Gustavsson, vd i
Nyköpingshem.
De stigande räntorna är en av anledningarna till hyreshöjningarna.

En överhettad byggmarknad, stigande energipriser, ökade taxor och en
omläggning av bostadspolitiken är också starkt bidragande orsaker till
kostnadsutvecklingen, fortsätter Christer Gustavsson.
Totalt räknar
Nyköpingshem med att kostnadsökningen blir 5,69 procent. Nyköpingshems
hyreskrav ska nu förhandlas med Hyresgästföreningen i Östra Sörmland
den 20 november.