I Malmö genomför flera organisationer en demonstration mot dödsstraff, men även om det inte genomförs en demonstration i vår närhet kan vi bidra.

"Varje år mördas tusentals människor runtom i världen i lagens namn.
Bruket av dödsstraff i länder  såsom Kina, Iran och USA visar att
barbariets tid inte är förbi än. Tillämpningen av dödsstraff, denna
barbariska handling, är inte specifik för en era, nation eller religion
och den kommer inte att försvinna av sig själv. Därför, vi som är emot
dödsstraffet bör själv agera och arbeta för dödsstraffets avskaffande.

Internationella
ansträngningar för att nå en världsomfattande överenskommelse mot
bruket av dödsstraff   har inte fått gehör hos en del stater som
tillämpar dödsstraff . Därför läggs fram en ny resolution om
dödsstraffets avskaffande i FN:s generalförsamling  i år.  


världsdagen mot dödsstraff 10 oktober har alla vi som är emot
dödsstraff ett bra tillfälle att agera mot barbariet och däri främja
skapandet av ett mänskligare världssamfund. Den 10 oktober kan vi slå
håll på myten att det finns humana sätt att ta livet av en människa
eller att verkställandet av dödsstraff ibland kan gagna mänskligheten.
Låt oss på världsdagen mot dödsstraff  påminna ledarna i de 3 länder
som slåss om rekordet i antalet avrättningar per år , Kina, Iran och
USA att vi anser att ett mord är ett mord och att bruket av dödsstraff
är ett brott mot mänskligheten.

Tack vare kampen mot statligt
mord har dödsstraffet  avskaffats i 129 länder. Detta visar att kampen
mot barbariet kan bära frukt. Samtidigt vet vi att åtminstone 1591
människor i 25 länder avrättades under 2006 och minst 3861 människor
dömdes till döden i 55 länder."

Saxat från http://www.uppmana.nu/content/view/5167/1/


Om du vill bidra men inte känner att du har möjlighet att lägga tid och energi är ett bra sätt att bli SMS aktivist åt Amnesty

http://www2.amnesty.se/sms.nsf