Så skall ett land skötas!

 

"Så skall ett land skötas!" utropar journalisten Aron Etzler efter att i boken Trond-heimsmodellen ha granskat socialdemokratins utveckling i Norge de senaste åren. Stortingsvalet 2001 innebar katastrof med så lite som 24 procent och bara var tredje LO-medlems röst. Partiet insåg att man måste gå en tredje väg mellan borgerliga privatiseringar och en byråkratisk offentlig sektor: att behålla den offentliga sektorns överlägsna samordning men låta de anställda, som bäst vet hur jobbet skall utföras, ha ett ordentligt inflytande över utformningen. Valet 2005 resulterade i en överväldigan-de seger för en koalition av partier till vänster om mitten. De fick t ex 75 procent av LO-rösterna och Norge fick Europas radikalaste regering. Fri entré.

Arrangör

Nyköpings Folkhögskola

0155-292080