Debattartikel i Sörmlands Nyheter 25/5
[2007-05-25] Henrik Elmberg lämnar sina uppdrag i landstinget på grund av hälsoskäl.
Detta är bara att beklaga och hoppas att Henrik nu bättre kan ta hand om sitt tillfrisknande! Vi har jobbat ihop i länshandikapprådet där han har visat ett mycket stort engagemang.
Vad händer i ett läge som detta?

 
Jo,
majoriteten föreslår inte utan säger, att centerpartisten Mattias Claesson tar
över efter Henrik Elmberg som ledamot i landstingsstyrelsen och blir ­också ny
ordförande för ­utskottet för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor och för
länshandikapprådet.

Marie-Louise Forslund ­Mustaniemi (kd) tar över
ordförandeskapet i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Ann Berglund (partilös) blir
ny vice ordförande i landstingsstyrelsen. Dessa utnämningar är valärenden, men
det blir som majoriteten bestämmer.

Jag ställer mig undrande och förvånad till dessa förslag!
Ann Berglund (partilös), som blev landstingsråd, hon blev
ordförande i ett nyinrättat utskott utskottet för kollektivtrafik- och
infrastrukturfrågor där hon skulle arbeta på heltid med dessa frågor.

Nu lämnar hon detta uppdrag och blir vice ordförande i
landstings­styrelsen.

Hon har nu ännu mindre ­specificerade arbetsuppgifter än ­tidigare.
Jag undrar över hur Landstinget Sörmland ses på, från
innevånare i Sörmland och hur andra landsting ser på oss.

Landstingsstyrelsen har nu en ordförande, som inte var vald
av folket, en vice ordförande, som är partilös.

Majoriteten styr utan väljarnas stöd, en ovanlig situation
i demokratiska församlingar. men det är så att vi alla får gilla läget, även om
det sker under protest!

Nog rör det på sig i Sörmland! Eller vad säger du som läser
detta?

Peter Linnstrand
vänsterpartiet, oppositionsråd