Elina Linna, vänsterpartist i Nordiska rådets Vänstersocialistiska gröna grupp, tar nu upp frågan om översättningsstödet i Nordiska rådet.
”Vilka åtgärder vill ni vidta för att tillvarata den potential som finns för en livaktig litteraturförmedling inom och utanför Norden, med den ömsesidiga förståelse och good-will som det medför?” frågar hon de nordiska kulturministrarna. Hon hänvisar till den aktuella debatten i Sverige liksom till läget i övriga nordiska länder.

Elina Linna, vänsterpartist i Nordiska rådets Vänstersocialistiska gröna grupp, tar nu upp frågan om översättningsstödet i Nordiska rådet.

"Vilka åtgärder vill ni vidta för att tillvarata den potential som finns för en livaktig litteraturförmedling inom och utanför Norden, med den ömsesidiga förståelse och good-will som det medför?" frågar hon de nordiska kulturministrarna. Hon hänvisar till den aktuella debatten i Sverige liksom till läget i övriga nordiska länder.

Här är Elina Linnas fråga i sin helhet:

"I Sverige debatteras sedan en tid tillbaka översättningsstödet på tidningarnas kultursidor. Det handlar om pengar i Svenska institutets budget som hittills varit öronmärkta för stöd till översättning av svensk litteratur i utlandet, men som nu tas bort. Därmed står Sverige helt utan budget för översättningsstöd, och inte heller i de övriga nordiska länderna är anslagen för detta ändamål stora.

Nyligen togs frågan upp på ett seminarium på Hanaholmen i Finland, där man konstaterade att intresset för nordisk litteratur växer i världen, men att de nordiska länderna satsar alldeles för litet på kulturen i förhållande till sina statsbudgetar och i förhållande till hur bra ekonomin nu går. Exempelvis oroade sig den danska litteraturkritikern May Schack för en utveckling inom kulturpolitiken där satsningarna går till jubileer och festivaler men inte till reguljär, långsiktig verksamhet.

När rockstjärnan Tina Turner flögs in till HC-Andersen-jubileet i Danmark betalades ett gage till henne "som ensamt räckt till flera års översättningsstöd". Den norska poeten Jan-Erik Vold hävdade att om man använde lite av oljeinkomsterna till förståndig kulturpolitik skulle Norge kunna locka många konstnärliga begåvningar till Norden. Den svenska journalisten Stefan Jonasson skriver på kultursidan i Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, att de nordiska länderna skulle ha allt att vinna, även exportintäkter, på att stärka sin litteraturförmedling till utlandet – med gemensamma krafter men också vart land för sig.

Jag vill därför fråga de nordiska kulturministrarna:

Vilka åtgärder vill ni vidta för att tillvarata den potential som finns för en livaktig litteraturförmedling inom och utanför Norden, med den ömsesidiga förståelse och good-will som det medför?

Elina Linna (v), ledamot i Nordiska rådets Vänstersocialistiska gröna grupp"