Dagligen nås vi av larmrapporter över tillståndet på vår planet. Vi överkonsumerar med tjugofem procent mer än vad planeten orkar med att återskapa. Jordbruksmark förstörs och öknarna breder ut sig. De tropiska regnskogarna skövlas. Runt trettio procent av världens fiskebestånd har redan kollapsat. Antalet svältande på vår jord har ökat dramatiskt under de senaste åren och uppgår nu till nära en milliard! Nyfattigdomen sprider sig i I-länderna. Växthuseffekten hotar drastiskt levnadsförutsättningarna för människan, men människan verkar inte kunna ta till sig dessa larmrapporter, hon fortsätter som om ingenting har hänt!

 

Marknadsekonomins krav på ständig tillväxt, nästan alltid på naturens bekostnad, är orsaken till dagerns globala problem. Politiker hänvisar ofta till “globaliseringen” och visst är väl växthuseffekten global, världsfattigdomen likaså.

Det är hög tid att vi alla inser att ständig tillväxt är en omöjlighet som bara leder till våra ekosystems kollaps! Dessutom skapar marknadsekonomin enbart rikedomar till de redan rika och ökar på fattigdomen för de redan fattiga. Vi kan inte fortsätta med ett ekonomiskt system som leder oss alla i fördärvet, ju förr vi inser detta och ställer om våra liv i samklang med vad som är möjligt utan att föröda jorden, desto större möjlighet har vi för att kunna överleva på den planet vi kallar för vår jord!

Rolf Dahlén

(Krusbärsstigen 2

640 20 Björkvik)