I dag arbetar massor av kvinnor deltid för att arbetsgivaren vill ha flexibel arbetskraft, och för att familjen behöver omvårdnad. Den omvårdnaden skulle givetvis även mannen kunna ge. Men han har väldigt oftast högre betalt och blir då den som förvärvsarbetar. Så hustrun jobbar deltid och blir beroende av manen som försörjare.

  

 

 

 

 

Ja så ser det ut för kvinnor över i stort sett hela världen. Även här i Sverige värderas mäns yrken högre, än de yrken som domineras av kvinnor. För att inte tala om de jobb som ska utföras utan lön: hushållsarbetet och ansvaret för familjen. Det utförs fortfarande till största delen av kvinnor.  En del kvinnor säger att de har valt det och gillar det. Men de hamnar ändå i en fälla, eftersom alla kvinnor då blir riskabla att anställa. Eller förväntas vara nöjda med deltid, så att ni hinner med allt det andra ni förväntas att göra. Ni får givetvis en lägre pension. Både arbetsgivare och fack måste ta orättvisan mellan könen på allvar. De s.k. kvinnoyrkena måste helt enkelt få en större löneökningar. Lika viktigt är det att på allvar förhandla för kortare arbetstid. Med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle både kvinnor och män kunna arbeta och sköta sitt hem och sin hälsa bättre. Alla ska kunna leva på sina löner. Men idag arbetar massor av kvinnor deltid för att arbetsgivaren vill ha flexibel arbetskraft, och för att familjen behöver omvårdnad. Den omvårdnaden skulle givetvis även mannen kunna ge. Men han har väldigt oftast högre betalt och blir då den som förvärvsarbetar. Så hustrun jobbar deltid och blir beroende av manen som försörjare. Hon betalar ett högt pris för sin deltid. Lägre lön, lägre socialförsäkringar, sämre pension. Här måste lagstiftningen skärpas. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Men det räcker inte med en enda åtgärd för att ändra på orättvisan mellan män och kvinnor. Det behövs höjda kvinnolöner – en lön att leva på. Det behövs kortare arbetstid och heltider för alla. Först då blir det enklare att dela både på det betalda och obetalda arbetet. Allt detta är krav som Vänsterpartiet driver! Det finns bara ett enda parti som driver dessa frågor i riksdag, landsting och kommun. Vänsterpartiet kämpar för höjda kvinnolöner, rätt till heltid och arbetstidsförkortning. Alltså, slut på diskrimineringen av kvinnor!

 

Conny Jakobsson (V)