Jag önskar ett högt valdeltagande
så säg ifrån den 17 september.

Frågan om Europas grundlag är inte död. Den håller på att smygas in bakvägen. I Sverige kan frågan komma att avgöras av den riksdag som vi väljer 17 september. Socialdemokraterna och borgerliga partierna har kommit överens att förslaget ska antas av riksdagen utan folkomröstning. Vänsterpartiet anser att denna fråga är så viktig att den måste få avgöras av svenska folket i en folkomröstning.

 

Conny Jakobsson (V)