Det är dags att komma bort från all den flumpolitik som förs i dag, särskilt då från den så kallade ”Alliansens” sida. Börja med att sätt folk i arbete inom den gemensamma sektorn, den har länge gått på sparlåga. Återanställ 265 000 människor inom skola vård och omsorg så att vi kommer upp till den personaltäthet vi hade 1990!

 En arbetslös kostar totalt 263 000 om vi räknar på en snittlön om 18 000. Samma person i arbete kostar 288 000, så den totala kostnaden blir inte över tio milliarder och med tanke på att vårt land sedan 1990 blivit 50 procent rikare så är detta ingen som helst match! En gång till: Kostnaden blir mindre än 10 milliarder!

Höj A-kassan till 100 procent, varför ska oskyldiga människor lida genom sänkta inkomster? En låg A-kassa stärker arbetsgivarna på löntagarkollektivets bekostnad förutom att det ger arbetsgivarna ohemult ökade vinster!

Med tanke på att kostnaden inte blir mer än 5 milliarder är det mycket besynnerligt att inte detta redan har skett! Sannolikt blir kostnaden ännu lägre då ju samtidigt 265 000 människor får tillbaka sina jobb inom vårt lands största tillväxtmotor, den gemensamma sektorn!

Rolf Dahlén