Vänsterpartiet är det riksdagsparti som tar de feministiska frågorna på allvar. Vår politik genomsyras av ett feministiskt grundperspektiv, och vi påverkar också den praktiska politiken.

Vänsterpartiet gör skillnad. På riktigt. Under de senaste mandatperioderna har vi vunnit flera avgörande feministiska framgångar i riksdagen. Men vi nöjer oss inte med det. Vi går vidare och väcker nya förslag, om arbetstiden, om våldet mot kvinnorna, om individualiserad föräldraförsäkring, om feministiskt självförsvar för gymnasieungdomar. Och mer.

 Vi har under de två senaste mandatperioderna fått genomslag för en feministisk vänsterpolitik inom alla politiska områden i riksdagen. 75 av dessa framgångar har vi samlat som ett feministiskt bokslut och som inspiration för kommande feminister och jämställdhetskämpar.

I början av september lanserade vi en rad förslag till en samlad politik mot mäns våld mot kvinnor. Ett skyddspaket med konkreta åtgärder för våldsutsatta kvinnor och barn, en nationell haverikommission som ska utreda varje fall där en kvinna mördas och en kartläggning av livsvillkoren för de kvinnor som lever med skyddad identitet finns bland förslagen.

Senast i måndags presenterade vi en opinionsundersökning om kvinnors villkor på arbetsmarknaden som ger förnyat stöd åt vårt krav på en arbetstidsförkortning. Vänsterpartiet vill på sikt sänka normen i arbetstidslagen till 30 timmars arbetsvecka/ sex timmars arbetsdag. Som inledning på denna reform kommer vi att använda vår position som arbetsgivare i kommuner och landsting för att försöka få till stånd avtal med facken om att sänka arbetstiden för till exempel vårdbiträden och undersköterskor.

 

 Läs mer om haverikommission och skyddspaket för våldsutsatta kvinnor.

 Läs mer om opinionsundersökningen om arbetstiden.