kvinnor med utländsk bakgrund och låg utbildning. Det är de som ska försumma sina egna barn och sin vidareutbildning genom att passa upp. Det är de som ska hjälpa överklasskvinnorna att komma ikapp sina män i karriären.

  

Alliansen vill att familjerna ska kunna "köpa tjänster som underlättar vardagen". Det skall absolut inte förväxlas med hemtjänst som är något helt annat. Nej det betyder: att anställa en piga eller ett hembiträde i de hem som så har råd. För att det ska vara möjligt måste skatten sänkas på hushållstjänster, är deras förslag. Redan det är märkligt. För andra tjänster betalar vi moms. Men de rika ska få göra skatteavdrag för att någon diskar deras disk och snyter deras barn. Vems vardag underlättas av det? Ja i alla fall inte pigans! 

Ibland undersöker man hur många som skulle vilja köpa sådana tjänster. Men ingen frågar vem som vill sälja dem. Vem skulle gå i hushållet hos någon annan om man har annat att välja på? Pigjobben är menade för dem som står längst från arbetsmarknaden. Det är ett makalöst orättvist förslag som riktar sig direkt mot kvinnor med utländsk bakgrund och låg utbildning. Det är de som ska försumma sina egna barn och sin vidareutbildning genom att passa upp. Det är de som ska hjälpa överklasskvinnorna att komma ikapp sina män i karriären.

Conny Jakobsson (V)