Vänstermajoriteten i riksdagen (V) 0ch (S) har beslutat att stärka anställningsskyddet genom att begränsa arbetsgivarnas möjlighet till visstidsanställa. Beslutet innebär att alla former av tidsbegränsade anställningar förs samman till en anställningsform fri visstidsanställning. En sådan fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren hos samma arbetsgivare övergår automatiskt i en tillsvidare anställning.

Den starka arbetsrätt som vi har i Sverige idag är resultatet av en hård kamp förd under mer än hundra år av arbetarrörelsen. Högeralliansen och Svenskt Näringsliv i spetsen har hela tiden kämpat emot och fortsätter göra allt för att försämra arbetsrätten. De vill t.ex. försämra Lagen om Anställningsskydd, ha fler karensdagarna så att man inte ska få någon ersättning om man blir sjuk, ta bort semesterersättningen och helst också skrota kollektivavtalen.

I grunden handlar det om att de tjänar på oss som jobbar. Vi vill ha en bra och säker arbetsmiljö och löner som det går att leva på. De vill ha fetare vinster. Riksdagen har beslutat att stärka anställningstryggheten genom att begränsa visstidsformerna. Högerpartierna reserverade sig mot beslutet. De ville i stället öka arbetsgivarnas möjlighet till tidsbegränsade anställningar. År 2001 drev de borgerliga partierna tillsammans med vågmästarna miljöpartiet igenom att två anställda ska kunna undantas i företag med högst tio anställda vid neddragningar. Vänsterpartiet och (S) röstade givetvis emot men båda var tvungna att böja sig för ett demokratiskt beslut. Under senare år har högerpartierna velat utöka undantaget till att gälla alla företag.

Under senare år har moderaterna försökt att profilera sig som ett arbetar parti de säger att de värnar kollektivavtalet och den svenska arbetsrätten. Men deras politik har inte förändrats. Moderaterna vill till exempel öka arbetsgivarens möjligheter att anställa tillfälligt, vilket leder till ökad otrygghet och försämrade livs villkor för de anställda. Vänstermajoriteten i riksdagen (V) 0ch (S) har dock beslutat att stärka anställningsskyddet genom att begränsa arbetsgivarnas möjlighet till visstidsanställa.

Beslutet innebär att alla former av tidsbegränsade anställningar förs samman till en anställningsform fri visstidsanställning. En sådan fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren hos samma arbetsgivare övergår automatiskt i en tillsvidare anställning. Förändringen i lagen om anställningsskydd, LAS, träder i kraft 1 juli 2007 vid en Vänstermajoritets valseger den 17 september.

Att man ska bli rättvist och korrekt behandlad på arbetet. Att man ska slippa vara beroende av arbetsgivarens godtycke för att försörja sig. Det kan tyckas självklara påståenden, men så är det inte. Det är den politiska majoriteten i riksdagen som beslutar om våra arbetsrättsliga lagar.

Högeralliansen förbereder en borgerlig valseger, alliansen har tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att snabbt riva upp lagändringar som genomdrivs av Vänstermajoriteten i riksdagen (V) 0ch (S) Riksdagsbeslut om en förstärkning av lagen om anställningsskydd, LAS, är alltså ingen garanti för att förändringarna träder i kraft. Det är alltså viktigt att du röstar för din röst väger tungt i år. 

 

Conny Jakobsson (V)