Vi hade inte bara tur med vädret. Mycket folk och bra artister och Lasses tal var fränt i sin kritik av regeringens utrikespolitik. Israels stats terrorism mot Libanon fördömdes.
Jobbsatsningen var också uppe och de 200.00 nya jobb i offentlig sektor är något partiet kämpar för.